П`ятниця, 23.02.2024, 05:44
Вітаю Вас Гість | RSS

Хрестителівський НВК

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ДЛЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

РОБОТА КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА ВІДВІДУВАННЯМ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

 

Класний керівник несе відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів класу, за відвідуванням ними навчальних занять, тому нагадуємо про дотримання вимог законодавства щодо постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей.

 

Згідно Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку:

 


- У разі коли учень протягом поточного навчального року вибуває з населеного пункту, у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття.

 

- У разі переходу учня для здобуття загальної середньої освіти до іншого навчального закладу подаються такі документи: 

 

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють, про перехід дитини (підлітка) до іншого навчального закладу (із зазначенням причини); 
 • довідка, що підтверджує зарахування дитини (підлітка) до іншого навчального закладу; 
 • учнівський квиток.

 

 - Учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній навчальний заклад, подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності на уроках. Довідки та пояснення зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.

 

- Класний керівник здійснює постійний контроль за відвідуванням учнями навчального закладу, з'ясовує причини відсутності на уроках. У разі відсутності учня понад 10 днів класний керівник подає директору школи доповідну записку про даний факт і надалі активно співпрацює з соціальним педагогом школи та дирекцією з метою з метою виявлення причини відсутності учня на уроках.

 

 

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України

 

"ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ

ЗА ОХОПЛЕННЯМ НАВЧАННЯМ І ВИХОВАННЯМ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ" 

 

№595 ВІД 04.09.2003 Р.:

 

Класний керівник:

 

 •  активно застосовує різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання;
 • на кожному уроці контролює відвідування учнями навчальних занять;
 • у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовує причини, встановлює місцеперебування дитини, інформує батьків та осіб, які їх замінюють;
 • у разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, залучає шкільного психолога, який надає психологічну допомогу та вживає заходів до усунення конфліктної ситуації;
 • у випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучає до виховної роботи з ним комісію у справах неповнолітніх, а у разі необхідності - кримінальну міліцію у справах неповнолітніх; 
 • активно використовує педагогічний потенціал батьківських комітетів, об'єднань батьків, піклувальних рад навчальних закладів та громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних причин пропускають навчальні заняття, їх батьків та осіб, які їх замінюють;
 • проводить  педагогічні лекторії, навчання для батьків та осіб, які їх замінюють.

 


Стан відвідування учнями навчальних занять, а також робота класного керівника щодо контролю за відвідування учнями уроків враховується при атестації класних керівників. 

 

 

 

ПОРТФОЛІО КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Сьогодні класний керівник залишається однією з ключових фігур педагогічного процесу. Проте у зв'язку зі змінами у розвитку освітнього процесу до діяльності класного керівника висувають нові вимоги.

Сучасний класний керівник повинен навчитися будувати власну систему цілісної педагогічної діяльності, оцінювати свої професійнф досягнення, діагностувати свої проблеми і труднощі в роботі.

Одним із найбільших сучасних методів розвитку рефлексії, вказаних вмінь у класних керівників є метод "портфоліо".

ПОРТФОЛІО КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ПОВИННО ВКЛЮЧАТИ ТАКІ РОЗДІЛИ:

1. Вступ.

2. Загальні відомості про класного керівника. Офіційні документи.

3. Результати виховної діяльності.

4. Науково-методична діяльність.

Усі матеріали портфоліо повинні знайти відображення у вступі, де необхідно описати:

* Які матеріали включено в портфоліо;

* Обгрунтувати. що саме ці матеріали є доказом професіоналізму класного керівника.

У розділі "Загальні відомості про класного керівника. Офіційні документи"зазначаються: особисті дані, копії диплома про вищу освіту, посвідчення про підвищення кваліфікації, посвідчення до медалей, нагород, дані про дипломи, грамоти, подяки (за певний період), за такою формою:

№ / Назва документа / Зміст / Ким виданий / Коли виданий

Розділ "Результати виховної діяльності" має містити:

- самоаналіз виховної дільності;

- перелік виховних творчих справ;

- сценарії проведених виховних заходів та виховних годин, творчих справ тощо;

- результати моніторингу розвитку учнівського самоврядування в класі;

- документи, що підтверджують організацію партнерства з батьками учнів;

- документи, що підтверджують взаємодію з фондами, громадськими організаціями, пов'язаними з вихованням дітей;

- авторська виховна програми з термінами реалізації;

- документи, що підтверджують участь учнів класу у фестивалях, конференціях, конкурсах, оглядах, виставках творчих робіт (на шкільному, районному, обласному, всеукраїнському, міжнародному  рівнях);

- документи, що підтверджують наявність учнів-переможців фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок творчих робіт (на шкільному, районному, обласному, всеукраїнському, міжнародному  рівнях).

Розділ "Науково-методична діяльність" повинно містити матеріали про підвищення кваліфікаційного педагогічного рівня класного керівника, а саме:

 • науково-методичну проблему, над реалізацією якої працює класний керівник, а також матеріали про роботу класного керівника над науково-методичною проблемою ;
 • програми із самоосвіти, розробку індивідуальної траєкторої професійного розвитку;
 • виховну систему класу;
 • відомості про використання перспективних педагогічних технологій;
 • методичні розробки (всеукраїнського та регіонального рівня);
 • перелік проектів, у яких класний керівник проводив, брав участь самостійно або разом із дітьми (на шкільному, районному, обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях);
 • узагальнення й поширення педагогічного досвіду (матеріали  майстер-класів, семінарів, конференцій, круглих столів, відкритих виховних годин та заходів. які проводив класний керівник);
 • публікації з досвіду діяльності класного керівника;
 • сертифіковані виховні програми;
 • документи, що підтверджують участь класного керівника в експериментальній роботі (обласному, всеукраїнському, міжнародному  рівнях);
 • документи, що підтверджують участь класного керівника в конкурсах професійної майстерності;
 • сертифікати про участь у відповідних конференціях, семінарах тощо.

Самоаналіз власної діяльності дає змогу шукати шляхи удосконалення особистісних і професійних вмінь. Якщо класний керівник може спроектувати власну діяльність, оцінити свої професійні досягнення, відстежити своє професійне зростання, то й з учнем зможе працювати на його розвиток.

Портфоліо класного керівника обов'язково повинно мати публічну презентацію. Це може відбуватися на засіданнях методичних об'єднань класних керівників, семінарах, виставках професійної майстерності тощо.

 

 

 

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК І МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Медико-педагогічний   контроль   здійснюється:

 • медичним персоналом лікувально-профілактичних   закладів;
 • медичними   працівниками навчального закладу;
 • педагогічними працівниками навчального закладу.

 Метою медико-педагогічного контролю є:

 • визначення стану     здоров'я,     фізичного    розвитку    і функціонального стану організму  учнів,  які  займаються  фізичною 
 • культурою;
 • оптимізація рухової активності учнів;
 • вирішення питань   щодо  відповідності  фізичних  навантажень стану здоров'я  та  функціональним  можливостям  учнів  навчальних 
 • закладів. 

Завдання медико-педагогічного контролю:

 • визначення рівня   фізичного   розвитку,   стану    здоров'я, функціональних  можливостей  організму  та  рівня розвитку рухових навичок учня  з  метою  диференціації  засобів  і  форм  фізичного виховання та дозування фізичного навантаження;

 • систематичне спостереження за динамікою показників  фізичного розвитку, стану здоров'я та розвитку локомоторної функції учня під

 • впливом фізичних вправ,  загартування та інших засобів біокорекції для оцінки їх оздоровчого ефекту;

 • виявлення функціональних відхилень і ранніх симптомів хвороб, що виникають під час занять фізичною культурою;

 • профілактика шкільного,    в    тому    числі    спортивного, травматизму;

 • проведення санітарно-просвітницької  роботи  та  гігієнічного виховання учнів.

 Основними формами медико-педагогічного контролю є:

 • медико-педагогічні спостереження під час уроків  з  фізичного виховання, динамічної перерви,  занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання;
 • диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в підготовчій та спеціальній групах;
 • оцінка санітарно-гігієнічного  стану  місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання;
 • медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;
 • медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;
 • профілактика шкільного,    в    тому    числі    спортивного, травматизму;
 • санітарно-просвітницька робота;
 • контроль за ефективністю організації  фізичного  виховання  у навчальних закладах.

 Під час медико-педагогічного  спостереження  вирішуються такі завдання:

 • ознайомлення з  навчально-методичною  документацією  (класний журнал, календарно-тематичний план, конспект уроку);
 • контроль за  навантаженням  учнів,   віднесених   за   станом здоров'я  до  основної,  підготовчої та спеціальної груп,  під час проведення уроків із фізичної культури;
 • оцінка методики  проведення  уроків  із  фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих      заходів,       матеріально-технічного забезпечення,    відповідність    нормативам   щодо   забезпечення обладнанням та інвентарем, їх справність;
 • оцінка гігієнічних  умов  місць проведення уроків із фізичної культури   (температура   та   вологість   повітря,   ефективність вентиляції,  рівень  освітленості,  якість і своєчасність вологого прибирання приміщень, дотримання правил техніки безпеки, наявність засобів першої медичної допомоги тощо);
 • контроль за відповідністю одягу та взуття  умовам  проведення занять;
 • контроль за відповідністю фізичного навантаження статі учнів;
 • вивчення реакції  організму  дітей  на  фізичне навантаження, хронометраж уроку.
 Орієнтовна кількість проведення класними керівниками 
медико-педагогічного спостереження за уроками фізичного виховання

1 раз - на місяць;

4 рази -  на семестр;

8 раз – протягом навчального року.

Мета перевірки класним керівником: відвідування учнями уроків; дисциплінованість; успішність учнів. Класний керівник також може перевірити наявність спортивного одягу і спортивного взуття, а також дотримання учителем фізичного виховання поділу учнів класу на спортивні групи: основна, підготовча, спеціальна.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829